Uutiset

11.2.2015 Vammainen, tule ja vaikuta 3.3. klo 18.00 Lue lisää » 3.2.2015 TAIVAS VAIN RAJANA -foorumi 18.3.2015 Lue lisää » 19.12.2014 Ryhmätoiminnan ideointi-ja koulutuspäivä 2.2.2015 Lue lisää » 6.11.2014 SoTe-järjestöilta 2.12.2014 Lue lisää » 24.9.2014 Miepä -koulutus 21.10. Wetterillä Lue lisää » 29.8.2014 Muista iäkästä naapuria -tapahtuma 6.9. Lue lisää »

JÄRJESTÖFOORUMI

 

Järjestöjen vaikuttamisryhmä järjestää vuosittain Hämeenlinnassa sosiaali- ja terveysalan järjestöfoorumin vuoropuhelun ja yhteistyön lisäämiseksi eri tahojen välille.


JÄRJESTÖFOORUMI 23.4.2014
Keskiviikkona 23.4.2014 klo 12-16.00

Paikka: Valopiha ja Auditorio, Ammattiopisto Tavastia, Jaakonkatu 28

Teemana yhteistyö - Yhdessä olemme enemmän.
Ohjelma tästä.
Ilmoittautumiset ke 16.4. mennessä: Sara Löyttyjärvi: sara.loyttyjarvi@hmlsetlementti.net ja 050-5645991


Sosiaali- ja terveysalan järjestöfoorumit 2010-2013
- palautteet vertailussa

Sosiaali- ja terveysalan järjestöfoorumeista on vuosina 2010-2013 kerätty palautetta osin samoin kysymyksin ja vastausvaihtoehdoin. Vuonna 2011 järjestettiin järjestöfoorumi osana kaksipäiväistä ”Voimistuvat kylät ja järjestöt” -tilaisuutta. Järjestöfoorumi oli tilaisuuden ensimmäisenä päivänä ja toisena päivänä olivat Kyläkäräjät. Tuolloin tilaisuuden onnistumista arvioitiin arvosana asteikolla 5-1 (5=erinomainen, 1=heikko). Muina vuosina on käytetty ”täysin samaa mieltä – täysin eri mieltä” –asteikkoa. Vuona 2011 palautteissa on mukana myös kyläkäräjien osallistujien palautteita – eri päivinä osallistuneiden vastauksia ei ollut mahdollista erottaa toisistaan.

Järjestöfoorumien palautteiden vertailu


Järjestöfoorumi 2013

Järjestyksessään kuudes Sosiaali- ja terveysalan järjestöfoorumi järjestettiin pe 19.4.2013 klo 12-15.30 HAMK:n Lahdensivun kampuksell, Metsola-rakennukse Kalevalasalissa. Järjestöfooruminen teemana oli "Hyvinvonnin tulevaisuus. Kolmannen sektorin haasteet ja tulevaisuuden tekijät." Ohjelma. Yhdistykset esittelivät toimintaansa Kalevalasalin etuosassa. Aikaa esittelypöytiin tutustumiseen oli ennen foorumia, kahvitauolla ja lopuksi. Järjestöfoorumi keräsi 80 kuuntelijaa ja kekustelijaa paikalle. Osallistujissa oli järjestötoimijoita, kuntien työntekijöitä, opiskelijoita, luottamushenkilöitä jne.

Alla olevista linkeistä löytyvät Järjestöfoorumin yhteenveto ja eri puheenvuorot.

Järjestöfoorumin yhteenveto

Juha Heikkalan esitysmateriaali

Aikapankin tietoisku

Marja Pirttivaaran puheenvuoron diat

Pirkko Mattilan puheenvuoron diat

Anna Riitta Myllärisen puheenvuoron diat

Seija Palmin puheenvuoro


Järjestöfoorumi 2012

Kevään 2012 Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen foorumi järjestettiin to 26.4.2012 klo Hämeenlinnan Raatihuoneella, jonka päälle oli kahvitilaisuus Vapaaehtoiskeskus Pysäkillä. Foorumin teema oli "Hyvinvointia rakentamassa - puheista tekoihin", ohjelma. Yhdistykset esittelivät toimintaansa Pysäkillä kahvitilaisuuden yhteydessä. Foorumi keräsi 71 kuuntelijaa ja keskustelijaa paikalle. Vapaaehtoiskeskus Pysäkin tilaisuudessa kävi viitisenkymmentä henkilöä.

Alla olevista linkeistä löytyy foorumin yhteenveto kaikista puheenvuoroista, Tarja Filatovin puheenvuoro sekä Lulu Riikosen ja Sara Löyttyjärven diaesitykset.

Foorumin yhteenveto

Tarja Filatovin puheenvuoro

Lulu Riikosen diaesitys

Sara Löyttyjärven diaesitys


Järjestöfoorumi 2011

Keväällä 2011 Sosiaali- ja terveysalan järjestöfoorumi järjestettiin yhteistyössä Voimistuvat kylät kampanjan kanssa. Perjantaina 8.4. teemana on Yhdessä sopimalla rajapintoja vapaaehtoistyön ja palkkatyön välillä. Päivä sisälsi mm. RAY:n Mika Pyykön puheenvuoron RAY:n avustustoiminnan tulevaisuuden näkymistä sekä Kuntaliiton Päivi Kurikan puheenvuoron kuntien, kylien ja järjestöjen yhteistyöstä. Lauantaina teemana oli Kyläkäräjät – kestävän maaseutuasumisen Häme.

Foorumin alustukset ja materiaali on luettavissa Hämeen Kylien sivuilta.

 


Järjestöfoorumi 2010

Järjestyksessään kolmas järjestöfoorumi pidettiin 16.4.2010 Hämeenlinnan Wetterillä, teemalla YHDESSÄ PAREMPAAN. Järjestötoimijat ja kaupungin eri tahojen edustajat keskustelivat vilkkaasti järjestökentän ajankohtaisista kysymyksistä.

 

jrjestf_16.4.2010.jpg

Järjestöfoorumi 20010

Tilaisuuden avauspuheenvuorossa Hämeenlinnan kaupungin palvelutuotannonjohtaja Päivi Raukko nosti esille järjestöjen tärkeän roolin kansalaisvaikuttamisen mahdollistajana ja edistäjänä sekä toivoi yhteistyötä vaikuttamismahdollisuuksien kehittämisessä palvelurakenteen muotoutuessa.

Tutkija Juha Peltosalmi kertoi Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton Järjestöbarometristä 2009: Kuntien ja järjestöjen yhteistyö on monipuolista, mutta järjestöjen ääni kuuluu huonosti. Asia on huolestuttava, sillä se vaikuttaa olennaisesti järjestöjen tärkeään rooliin tiedonvälittäjänä ja sillanrakentajana kansalaisten ja päätöksentekijöiden välillä.

Ikäihmisten sekä terveyden ja toimintakyvyn edistämisen tilaajajohtaja Jukka Lindberg korosti järjestöjen tärkeää roolia edunvalvojana ja painetekijänä järjestöjen ja kunnan välisessä keskustelussa. Yhteistyölle ja vuoropuhelulle on tarvetta tulevaisuudessa mm. toiminta-avustusten jakoprosessin kehittämisessä nykyistä toimivammaksi ja järjestöjen vaikuttajaryhmän saattamisessa vuoropuhelun toiseksi osapuoleksi kaupungin rinnalle.

Suomen Setlementtiliiton pääsihteeri Pentti Lemmetyinen nosti esille, kuinka tärkeää yhteisöllisyyden kannalta olisi säilyttää toimivia lähiyhteisöjä, missä hyvä arki voisi näyttäytyä. Yhteisöllisyyden vajetta korjaavia toimenpiteitä kirjataan esim. hallitusohjelmiin ja niistä keskustellaan, mutta kansalaisten havainnot kertovat asioiden menevän toiseen, vastakkaiseen suuntaan, pois yhteisöllisyydestä.

Ensi- ja turvakotien liiton toiminnanjohtaja Ritva Karinsalo muistutti, että erityisyytenä yhdistysmuotoisessa palvelutoiminnassa on vapaaehtoistyön ja kansalaistoiminnan kautta osallisuuden mahdollistaminen asiakkaille. Asiakkaat vastuutetaan toimijoiksi omassa elämässään.

Näkökulmia järjestökentältä: arki, tulevaisuus ja yhdessä parempaan? -videokoosteessa seitsemän yhdistyksen edustajat pohtivat omien kohderyhmiensä arkea, tulevaisuutta ja arjen parantumisen mahdollisuuksia.

Katso video:

Näkökulmia järjestökentältä - Arki, tulevaisuus, yhdessä parempaan?

 

Keskusteluosuudessa yleisö oli aktiivinen. Esille tulivat muun muassa seuraavat asiat:

  • järjestötyön erityisyys verrattuna yritysten tuottamiin palveluihin
  • miten yhdistykset voisivat parhaiten vaikuttaa kaupungin päätöksiin
  • miten kaupunki voisi tukea järjestöjen liikunta- ja tiedotustoimintaa

Järjestöyhteistyössä jatketaan vaikuttajaryhmän tulevaisuuden ja toiminnan suunnittelua yhdessä järjestöjen kanssa, jotta vaikuttajaryhmä voisi toimia koko järjestökentän äänitorvena. Seuraava järjestöfoorumi järjestetään vuoden kuluttua.

jf_16.4.2010.jpg

Laajempi yhteenveto

Juha Peltosalmen luentomateriaali

Pentti Lemmetyisen luentomateriaali

Ritva Karinsalon luentomateriaali